2010, ഓഗസ്റ്റ് 11, ബുധനാഴ്‌ച

എന്റെ ചില വികൃതികള്‍ ....

കടപ്പാട്  ...       നീല   , കറുപ്പ്   ,  പച്ച   ,  ചുവപ്പ് .  എന്നീ  കളറിലുള്ള  എന്റെ  പേനയോട്  ..!!
                        പിന്നെ  ഒരു  തുണ്ട്  പേപ്പറിനോടും